TOP    Fugaku    Major Achievements    2020-21 COVID-19 Projects    "COVID-19: Wear Mask & Ventilate" said Fugaku (Svenska Swedish)

Available in multiple languages!
R-CCS researchers and their friends have translated into their native languages.COVID-19: Wear Mask & Ventilate said Fugaku

"COVID-19: Använd mask och ventilera!" säger Fugaku

Sammanfattning


Superdatorn Fugaku@RIKEN R-CCS är just nu den snabbaste superdatorn i världen, och användningsstarten har tidigarelagts för studier av COVID-19 prevention.

Related Links:
Japan's Fugaku retains title as world's fastest supercomputerThe webpage will open in a new tab. (RIKEN Website)
Supercomputer Fugaku will be used to help fight against COVID-19

fugaku

Bland COVID-19 forskningen som har genomförts på Fugaku finns simulationer av droppar och aerosoler för att förstå hur viruset sprids. Dessa simulationer inkluderar detaljerade studier av munskydd eller mask samt ansiktssköldar, hur droppar och aerosoler sprids, samt hur man kan minska spridning i sociala sammanhang såsom kontors- och klassrumsmiljöer, restauranger och teatrar/biografer, och i publika transportmedel såsom taxi och flygplan. I ett projekt lett av Dr./Prof. Makoto Tsubokura (RIKEN R-CCS & Kobe. Univ.) fann vi resultat i linje med sunt förnuft, men vi har nu simulationer som stöder detta— "använd mask och ventilera".

Utan skyddsutrustning såsom munskydd eller mask, och ansiktssköld sprids viruset i aerosoler inte bara från mun och näsa av hosta och nysningar, utan även vid vanliga konversationer (en 20 minuters konversation = en hostning).

Dessutom kan aerosoler, som är mikrometerstora droppar, förbli luftburna i timmar och spridas långt förbi vanliga avstånd mellan personer.

Masker och ansiktsköldar är effektiva till en viss grad i att (1) blockera spridning av droppar och aersoler, och (2) förebygga personen från att inhalera dropparna.

Även med masker och ansiktsköldar kan en liten mängd virus spridas via aerosolen, antingen genom maskens material eller genom de små gliporna som finns mellan mask och ansiktet, och förorena luften en längre tid. Därför är ventilation väldigt viktigt.

Moderna byggnader och fastigheter har krav på att ha mekanisk ventilation som effektivt tar bort aersoler. Detta gäller även andra inomhusmiljöer, såsom på arenor, teatrar, och i publika transportmedel som tåg och flygplan. Om alla använder sig av mask i dessa miljöer så kommer smittspridniningen av COVID-19 att minska.

Däremot finns det flera utrymmen med dålig ventilation, speciellt äldre byggnader såsom skolor, lokaler för religionsutövning, restauranger, vårdhem, privata bostäder, med mera. Här är det viktigt att, förutom att använda mask, aktivt förbättra ventilationen. Vi fann att öppningar (såsom fönster eller dörrar) placerade diagonalt på motsatt ände av rummet var effektivt eftersom det tillät fungerande värme/kyla samtidigt med bra ventilation, även utan en mekanisk fläkt.

Tillgängligheten av vaccin och behandling är viktigt för att stoppa COVID-19, men goda hygienåtgärder baserade på masker, renlighet, och ventilation är lika viktiga. Faktum är att medan världen väntar på vacciner och läkemedel, så finns det redan vissa länder som effektivt kontrollerat spridningen genom att applicera de ovan beskrivna åtgärderna.

Använd mask och ventilera NU för att bekämpa COVID-19!