TOP    Fugaku    Major Achievements    2020-21 COVID-19 Projects    "COVID-19: Wear Mask & Ventilate" said Fugaku (Srpski Serbian)

Available in multiple languages!
R-CCS researchers and their friends have translated into their native languages.COVID-19: Wear Mask & Ventilate said Fugaku

"COVID-19: Nosite masku i provetravajte" poručuje Fugaku

Siže


Fugaku, superkompjuter RIKEN R-CCS kompjuterskog centra u Japanu, trenutno je najbrži superkompjuter na svetu i pušten je u rad ranije od predviđenog kako bi bio upotrebljen za pronalaženje raznih preventivih mera za COVID-19.

Vezani linkovi:
Japan's Fugaku retains title as world's fastest supercomputerThe webpage will open in a new tab. (RIKEN Website)
Supercomputer Fugaku will be used to help fight against COVID-19

fugaku

Među istraživanjima je prvi put na svetu uradjena detaljna simulacija kapljica i aerosola koji su prenosioci bolesti COVID-19. Ove simulacije uključuju detaljne studije maski i štitnika za lice, zatim kako se kapljice i aerosoli šire i kako se njihovo širenje može ublažiti u raznim društvenim situacijama kao što su kancelarije i učionice, restorani i pozorišta i vozila javnog prevoza poput taksija i aviona. U projektu koji je vodio prof. dr Makoto Tsubokura (RIKEN R-CCS i Univerzitet Kobe u Japanu) utvrdili smo ono što i zdrav razum diktira, međutim sada je dodatno potkrepljeno odgovarajućom naučnom simulacijom: nosite masku i provetravajte.

Bez zaštitne opreme, npr. maske i štitnika za lice, velika količina virusnih kapi i aerosola širiće se iz usta i nosa; ne samo u slučaju kašlja i kijanja, već i normalnim razgovorom (20 minuta razgovora = jedan kašalj).

Aerosoli, kapljice veličine mikrometra, mogu satima ostati u vazduhu, šireći se daleko izvan uobičajene socijalne udaljenosti.

Maske i štitnici za lice efikasni su u određenoj meri u (1) blokiranju širenja kapljica i aerosola i (2) sprečavanju osobe da udiše kapljice.

Međutim, čak i sa maskama i štitnicima, određena količina aerosola koji sadrži virus i dalje se širi, bilo kroz materijal ili međuprostor između maske i lica, i dugo kontaminira vazduh. Dakle, ventilacija je takođe ključna.

U modernim zgradama je obavezna veštačka ventilacija koja efikasno uklanja aerosole. Isto važi i za moderne zatvorene objekte poput stadiona, pozorišta, kao i za određena vozila javnog prevoza kao što su vozovi i avioni. Ukoliko bi svi nosili masku u ovim okruženjima, šanse za prenos COVID-19 bile bi male.

Međutim, u mnogim objektima nema odgovarajuće ventilacije, posebno u starijim zgradama, poput škola, crkava, restorana, staračkih domova, privatnih stanova itd. Na takvim mestima je pored nošenja maske neophodno redovno provetravanje. Dijagonalni par prozora, vrata i sl. odškrinut na suprotnim krajevima prostorije pokazalo se kao efikasno, jer omogućava istovremenu upotrebu uređaja za hlađenje odnosno grejanje, dok obezbeđuju dobru razmenu vazduha, čak i bez mehaničkog ventilatora.

Dostupnost vakcina i lekova biće od vitalnog značaja za pobedu protiv bolesti COVID-19, ali dobre društvene preventivne mere zasnovane na dezinfekciji, pravilnom nošenju maski i ventilaciji podjednako su važne. Dok svet nestrpljivo iščekuje vakcine i lekove, mogli bismo istaći da su neke zemlje efikasno kontrolisale COVID-19 opsežnom primenom gore navedenih mera.

Nosite masku i provetravajte SADA da biste se borili protiv bolesti COVID-19!