Program
March 1 (Thu.)
10:00-10:30 -Opening Address- Kimihiko Hirao
10:30-11:10 Edoardo Aprá
11:10-11:40 Shigenori Tanaka
11:40-12:20 -Lunch-
12:20-13:30 Poster Session
13:30-14:10 Jooyoung Lee
14:10-14:40 Nobuyuki Matubayasi
14:40-15:00 -Coffee Break-
15:00-15:40 Xingqiu Chen
15:40-16:10 Shuji Ogata
16:10-16:30 -Coffee Break-
16:30-17:10 Nils Wedi
17:10-17:40 Keiichi Ishioka
18:00-20:00 -Banquet-
March 2 (Fri.)
10:00-10:40 Philippe de Forcrand
10:40-11:10 Tetsuo Hatsuda
11:10-13:00 Lunch & AICS Tour (K computer)
13:00-13:40 Dongrui Fan
13:40-14:10 Akira Asato
14:10-14:30 -Coffee Break-
14:30-15:10 Pete Beckman
15:10-15:40 Yutaka Ishikawa
15:40-16:00 -Coffee Break-
16:00-16:40 Li Chen
16:40-17:10 Hiroyuki Takizawa
17:10 -Closing-